ANASAYFA

ANASINIFLARINDA UYGULANAN PROJELER -BENİMLE OYNAR MISIN ?

 

PROJENİN ADI:

 

BENİMLE OYNAR MISIN?
 

PROJENİN GEREKÇESİ:

 

 

1-Ailenin sınıf ortamını etkinlik saatinde gözlemlememesinden dolayı anasınıflarını bakım evi ya da sadece oyun oynanan yer olarak görmesi

2-Oyunun çocuk gelişimi açısından öneminin aileler tarafından yeterince bilinmiyor olması

3-Bazı öğrencilerin özgüven eksikliği yaşaması

4-Ailelerin çocukla etkili zaman geçirme konusunda yetersiz olması

5-Velilerin birbirleriyle tanışmıyor olması

 

PROJENİN ÖZETİ:

 

 

 

Oyun, çocuklar için kendini tanıma, kendini anlatma, düşünme ve deşarj olma aracıdır. Aynı zamanda oyun, çocuğu tanımak için bir tekniktir. Çocuğun gerginlik ve kaygılarını gidermede azaltıcı bir işlev görür. Çocuk oyun aracılığıyla dünyayı anlar, ilişkilerini, geçmişi ve geleceği kavrar. Bu nedenle oyun bir öğrenme aracıdır ve evrensel bir dildir.

Çocuğun oyun ortamında oyuncaklarla ilişkisi, oyunda aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, grupla işbirliği yapma, kişisel sorumluluk üstlenme becerileri, duygulanım düzeyi, liderlik özellikleri, başkalarının özelliklerine saygılı olma, bencillik, paylaşımcılık gibi çok sayıda  niteliği gözlenerek çocuk hakkında bilgi elde edilebilir. Ayrıca oyun aracılığıyla çocuğun sıkıntı ve sorunları ile davranış bozukluklarını anlamak ve bu davranış problemlerini oyun aracılığıyla çözmek de mümkün olabilmektedir.

Oyun aracılığıyla çocuk çok çeşitli yönlerden kendini tanıma, üstün ve zayıf yönlerini anlama, zayıf yönlerini geliştirme, kendini başkalarıyla kıyaslama ve akranlarını tanıma fırsatını da yakalamaktadır. Çocuk yaşam için gerekli olan davranış, bilgi, beceri ve alışkanlıklarının çoğunu, cinsiyet rollerini oyun ortamında öğrenir. Oyun bir öğrenme ortamıdır. Böyle bir öğrenme ortamında çocuk özgür ve yaratıcıdır. Potansiyellerini geliştirebilir. Çocuk bireysel oyundan grupla oyun oynamaya geçince sosyalleşme süreci hızlanır ve çocuk akranlarıyla birlikte bu doğal ortamda sosyalleşir. Bu nedenlerle oyun çocuğun yaşamının ayrılmaz parçasıdır.

Yukarıda belirttiğimiz gelişimleri çocuğa kazandırmak için aileleri eğitim ortamına davet edip onları da bu gelişim sürecine katmak asıl hedefimizdir.

Özetle projemiz;

Sınıf bazında okula haftanın bir günü aileler çağrılacak. tüm sınıf öğrencileri ve ailelerin katılımıyla her hafta bir ailenin bir oyuna hazırlanıp oyunu yönetmesi sağlanacak. Oyun aileler ve çocuklarla birlikte oynanacak. Bu aynı zamanda etkili zaman geçirmeyle ilgili ailelerin alternatifler geliştirmesini sağlayacaktır.

 

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ: 1-Ailenin etkinlik ortamına birebir ve etkili katılmasını sağlayarak okulöncesi kurumlarına karşı yanlış bakış açısını değiştirmek

2-Zaman geçirmeyi etkili zaman geçirme şeklinde değiştirerek yapılabilecekler hakkında alternatifler geliştirmek.

3-Oyunun çocuk gelişimi açısından önemini vurgulamak

4-Çocuklarda özgüven geliştirmek

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI: 1-    Okul velilerinin çocuklarıyla geçirdikleri etkili zaman ve okulöncesi kurumuna bakış açısını ölçen anketin hazırlanması ve velilere dağıtılması

2-    Anketin değerlendirilmesi

3-    Projeyi anlatan veli toplantısının yapılması

4-    Alan uzmanının etkili zaman geçirme konusunda velilere bilgi vermesi

5-    Çalışmanın yürütüleceği günün belirlenmesi ve her hafta belirlenen günde etkinliğin yürütülmesi

6-    Etkinliğin video ya da fotoğraflama yoluyla kaydedilmesi çoğaltılması ve sergilenmesi.(fotoğrafların okul web sitesi ve panoda sergilenmesi)

7-    Etkinlikler sürerken ailelere çocukla etkili zaman geçirme adına alternatifleri içeren yönlendirmelerin yapılması

8-    Yıl sonunda katılan velilerle doyumlarını anlatan toplantının yapılması ve geri bildirimin alınması

9-    Katılım belgelerinin sunulması

PROJE ÇIKTILARI: . 1-Ailenin etkinlik ortamına birebir ve etkili katılmasını sağlayarak okulöncesi kurumlarına karşı yanlış bakış açısını değiştirmek

2-Zaman geçirmeyi etkili zaman geçirme şeklinde değiştirerek yapılabilecekler hakkında alternatifler geliştirmek.

3-Çocuklarda özgüven geliştirmek

4-Oyunun gelişim açısından önemine dikkat çekmek.

Etiketler

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno izle
Close