ANASAYFAGenel

OkulÖncesi Eğitim ve Okul Seçimi

Okul seçimi Bir çocuk anne ve babasından aldığı kalıtımsal özelliklerle belirli potansiyellere sahip olarak doğar, ama bunun yanında dış uyaranlara da son derece açık, duyarlı bir durumdadır.

Daha ilk günlerden itibaren çocuğun içinde bulunduğu ortamlar (aile ve okul) ve çevresel faktörler çocuktaki bu potansiyel özelliklerin olumlu yönde gelişmesine yardımcı olabileceği gibi tam tersine olumsuz yönde bir gelişmeye de neden olabilir.

Bu açıdan ilk yaşam ortamı olan aile ve anaokullarında aldığı eğitim çocuğun gelecekte nasıl biri olacağını belirleme konusunda son derece etkilidir.

Çocuğun kendini ve içinde var olan potansiyellerinin farkına varması da büyük ölçüde bu dönemde gerçekleşir.

Bu dönem aynı zamanda diğer insanlar ve toplumsal kurallarla ilk karşılaştığı yani sosyalleşme dönemidir. Çocuk daha sonraki yaşamında kullanacağı, temel alışkanlıkları, tutum ve davranışları da bu dönemde kazanır.

Değişen bilgi çağı ile birlikte artık anaokulları eskiden olduğu gibi sadece çocukların bakıldıkları kurumlar olmaktan çıkmıştır.

Anaokullarının özelliklerinden bahsederken farkındaysanız akademik eğitimden ve kalitesinden hiç bahsetmiyoruz, çünkü çocuk ilkokulda zaten her şeyi fazlasıyla öğrenecektir.

Anaokullarında asıl önemli olan, önemsememiz gereken özellik; çocuğun araştırmacı, meraklı, girişimci olarak yetiştirilmesi, sahip olduğu potansiyelleri ortaya çıkaran, karşılaştığı problemlere çözümler ve alternatifler üretebilen özgüven sahibi, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, sosyal ve aynı zamanda doğaya, insanlara saygılı çocuklar yetiştirmesi olmalıdır.

Yapılan araştırmalar ve incelemeler gösteriyor ki sağlıklı bir hamilelik çocuğun sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelmesinde ne kadar önemliyse, sağlıklı bir okul öncesi de yaşamın daha sonraki dönemlerine temel olmak açısından o kadar önemlidir.

Ancak okul öncesi eğitimin öneminden bahsederken; şu ince çizgiyi iyi ayırt etmemiz gerekiyor.

Okul öncesi eğitimine kadar evde prens ve prenses olarak yetiştirilen, henüz bireyselleşememiş çocukların biricikliğini, özel olduğu hissinin yok olmasına neden olacak, kalabalıklar içinde kaybolacağı, birebir muhatap bulamayacağı, sesini duyuramayacağı okul ortamları kastetmediğimizi ve bu tarz ortamların çocuğun kişilik gelişimine yarardan ziyade zarar vereceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Erken dönemdeki desteklerin, ilerideki yıllardaki eğitimin maliyetini de büyük ölçüde azaltacağı, okulöncesi dönemde verilen eğitim; çocukların gerçek yaşamı daha erken dönemde fark etmelerine, kolay uyum sağlamalarına, okul ve yaşamda daha başarılı olmalarına da yardımcı olacağı unutulmamalıdır. Okulöncesi eğitim kurumuna giden çocuk, bir grup ortamı içinde davranmaya ve çalışmaya alıştığı için ilkokula da bir ölçüde hazırlanmış olur.

 

Okul öncesi eğitimle ilgili bilinmesi gerekenler;

Okul öncesi dönemde öğretmen, çocuğun ailesinden sonra değer verdiği en önemli kişidir. Öğretmenin çocuk okula ilk geldiği andan itibaren çocuğu ve aileyi iyi tanıması aile ile olumlu ilişkiler kurması ve eğitim süreci boyunca ailelerle çeşitli konularda işbirliği yapması son derece önemlidir.

Ailelerin de eğitimin devamlılığı açısından, okulda yapılanları yakından izlemeleri, öğretmenle çok yakın işbirliği içinde olmaları, olası eğitim hatalarını tekrarlamamak adına öğretmenden bilgi almaları son derece önemlidir. Olabildiği kadar okul ile ev arasındaki eğitim tutum ve davranışfarklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için birebir çaba sarf etmeleri gereklidir.

 

 

Okul seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

•             Öncelikli olan öğretmendir, çocuğun öğretmeni kim, nasıl bir performansı ve eğitim anlayışı var

•             Okulun bulunduğu mekân, sağladığı fiziki imkânlar, okul gereçleri çok önemlidir.

•             Okulun eğitim anlayışı

•             Anne babalar profesyonel eğitimciler değil, anne baba olmak ayrı bir şey, eğitimci olmak ayrı bir

şeydir. Okulun sadece çocukları değil, yönlendirmelerle, bilgilendirmelerle, seminerlerle anne

babaları da eğitimin içine katması gerekiyor. Anne babaların çocukların yetiştirilmesi ve eğitimiyle

ilgili yapabilecekleri hataları eğitimcilerin görmesi, düzeltmesi ve doğru davranışlara yönlendirmesi

•             Okulun lüksünden ziyade içinin doldurulması kalitesi daha önemlidir.

•             Okulda temizliğe dikkat edilmesi, güvenli bir ortam olması ve en önemlisi çocuğun burada kendini

rahat hissetmesi, oyun mekânlarının çocukların ihtiyaçlarına cevap verecek genişlikte, rahatlıkta

olması ve eğitim materyalinin kalite ve çeşitleri tercih sebepleri arasında yer almalıdır.

•             Kurum velilere sürekli açık olmalı, veli sınıfı istediği zamanziyaret edebilmeli

 

0-6 yaş döneminde çocuklarda soyut düşünce gelişmediği için bu yaş grubu için öğrenme somut ve deneye dayalı olmalıdır. Akademik, çocukları zorlayacak yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.

Plan ve aktiviteler çocukların; zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi ile kas ve ince motor gelişimini destekleyecek aktivitelerden oluşmalıdır.

Çocuklara günlük işleyişte bireysel davranabilme ortamı mutlaka sağlanmalı ve yukarıda değindiğimiz gibi çocuğun potansiyellerini keşfedebilmesi için tüm aktiviteler için seçme hakkı tanınmalıdır. Çocuklarda sosyalleşebilmesi, özgüvenin oluşabilmesi ve toplumsal kurallarının oluşabilmesi, gelişebilmesi için, pozitif ve destekleyici davranılmalı, kırıcı, örseleyici davranışlardan kaçınılmalıdır.

KAYNAK:milliyet.com

Etiketler

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno izle
Close